top of page

Onze
Projecten

Naast de GLI CooL interventie voert VitaalNed ook eigen interventies uit. Hiernaast enkele voorbeelden.

Fit met FC Groningen

Fit met FC Groningen is in het leven geroepen om op basis van het positieve gezondheidsmodel, samen met supporters van de FC en bedrijven uit de regio, vanuit een breder perspectief naar gezondheid te kijken en de eigen leefstijl te verbeteren. Onder professionele begeleiding worden er verschillende gezondheidsthema’s behandeld en komen de deelnemers actief in beweging. Het doel is om bewustwording te creëren en inzicht te geven in het eigen gedrag om vervolgens tools en handvatten aan te reiken om het eigen gedrag positief te beïnvloeden. 

https://www.fcgroningen.nl/club-info/maatschappij/programmas/fit-met-fc-groningen/

FCG-LOGO-1.png

Fit in je Wijk

Fit in je Wijk is bedoeld om op wijkniveau groepen inwoners met een kleine beurs te begeleiden naar een gezondere leefstijl en hun sociale netwerk uit te breiden.

https://huisvoordesportgroningen.nl/sprint-gli-gemeente-groningen

Fit in je wijk-1.jpg

Sprint GLI

De Sprint GLI is een verkorte versie van een programma dat in originele vorm 2 jaar duurt. Deze versie is bedoeld om met een bredere blik naar gezondheid te leren kijken en de motivatie te prikkelen om hiermee aan de slag te gaan. De Sprint GLI duurt 12 weken en kan door bedrijven of gemeenten worden ingezet om de bewustwording van werknemers of inwoners te vergroten.

loper
bottom of page